Ka Loina o ke Kulanui o Hawai‘i no ka Ho‘okae ‘Ole

‘O ka loina o ke Kulanui, ‘o ia ke a‘o kaulike ‘ana ma ka ho‘ona‘auao ki‘eki‘e ‘ana, ma ka hana ho‘ona‘auao a ma kona ‘ano nō he hui nāna e hai i nā limahana. Ua ho‘ohiki ke Kulanui e ho‘okō i nā kānāwai a pau o ke aupuni Moku‘āina me ka Pekelala, a pēia nō ho‘i nā lula me nā kānāwai e pāpā ana i ka ho‘okae ‘ana. Ua ho‘ohiki ke Kulanui e mālama i ka loina ho‘okae ‘ole ma muli o ka lāhui o ke kanaka, kona ‘ao‘ao he kāne a wahine me kona ho‘okāne a ho‘owahine paha, kona mau makahiki, kona ‘ao‘ao ho‘omana, ka waiho‘olu‘u o kona ‘ili, kona ‘āina i hele mai nei, kona mo‘okū‘auhau, kona kupa ‘ana no kekahi ‘āina, ke kīnā o kona kino, ka hō‘ike o kona mo‘olelo genetic, kona kūlana male a male ‘ole, kona hānai waiū i ke keiki ‘ai waiū, kona kūlana lako kālā no ka hānai keiki, kona mo‘olelo ho‘opa‘ahao ‘ia me ka ho‘okolokolo ‘ia e ka luna kānāwai (koe ma ke ‘ano i ‘ae ‘ia e ke kānāwai Moku‘āina), kona puni kāne a wahine paha, kona hele ‘ole i ka hana pū‘ali koa national guard, a i ‘ole kona kūlana i koa ho‘omaha ‘ia i ho‘omalu ‘ia. Ua pili kēia loina i ka ‘ae ‘ia ‘ana e komo i ke Kulanui a hana i nā hana ma lalo o ke Kulanui, ka hana ‘ia ‘ana, a me ka hai ‘ia ‘ana ma lalo o nā polokalamu me nā hana a ke Kulanui. Ma lalo o kēia loina, ua pāpā ‘ia ka hana ‘ino ‘ia ma ka ho‘okae ‘ana, pēia nō ho‘i ka hana ‘ino ‘ia ma ke ‘ano hana ei. Na ke Kulanui e paipai i ke kāko‘o piha ‘ia o ke kaulike ma o kekahi polokalamu e ho‘omau ai i ka hō‘alo i ka ho‘okae ‘ana a me ka hana ho‘okaulike (41 CFR Mokuna 60) ma kēlā kēia kahua kulanui.

Ma lalo o nā Kulanui Kaiāulu o ka ‘Oihana Kulanui o Hawai‘i (UHCC), loa‘a nā polokalamu Career and Technical Education (CTE) no ka ho‘opa‘a ‘ana ā loa‘a nā kekele Associate of Science (AS) a me ka Associate of Applied Science (AAS), a me nā palapala puka ki‘eki‘e a‘e i ke kula ki‘eki‘e. He ho‘omalu nā kahua kula UHCC i ka loina loa‘a kaulike a noa, e ho‘okumu ‘ia paha ka ‘ae ‘ana e komo i ke kulanui ma luna o ka ho‘okō ‘ia o ka papa/ka hō‘ike i koi ‘ia a koi kekahi mau polokalamu UHCC ‘ē a‘e i nā koi hou a‘e nō ho‘i. Na kēlā kēia kahua kula UHCC e hana i nā hana e pono ai e ho‘okae ‘ole ‘ia ai ke kanaka ma muli o ka mākaukau ‘ole ma ka ‘ōlelo Pelekānia no ka ‘ae ‘ia ‘ana e komo i nā polokalamu CTE.

No ke kōkua ma ka unuhi ‘ōlelo ‘ana, e kūkā me ke ke‘ena luna ho‘omalu o ke kahua kulanui. E ho‘ohuli ‘ia nā nīnau no kēia loina, a pēia nō ho‘i no ka Paukū 504 a me ka Title IX i ka po‘e limahana i kuhikuhi ‘ia ai no lākou ke kuleana a i ‘ole ka luna ho‘omalu o ka ‘Oihana UHCC:

Luna Ho‘omalu (UHCC System Section 504 and Title IX Coordinator) Office of Compliance, EEO/AA, and Title IX 2327 Dole Street, Room 1 Honolulu, HI 96822 Kelepona: (808) 956-4564 Fax: (808) 956-2503 Leka Uila: eeocc@hawaii.edu

Contact Us

Send us an email

If you require an alternate format, please
contact your campus.

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.