Le Univesetē o Hawaii Aiaiga Fa'avae mo le Fa'asāina o le Fa'ailoga Tagata

O le aiaiga fa'avae a le univesetē le tu'uina atu o avanoa e laugatasia i tagata uma mo 'au'aunaga fa'alea'oa'oga maualuluga, e lē gata i tautua fa'alea'oa'oga ae o se nofoaga o galuega fo'i. Ua ta'utino fo'i le univesetē e usita'ia tulafono, āiaiga, ma fa'atonuga uma a le Setete ma le Malo Feterale e fa'asāina ai le fa'ailoga tagata. Ua fa'atāuaina e le Univesetē aiaiga fa'avae o le lē fa'ailoga tagata ona o tulaga e tau i lona itu'aiga, itupā, itupā fa'asino ma fa'aalia, tausaga o le soifua, tāpua'iga, lanu, atunu'u na tupuga ai tua'ā, tupu'aga, sitiseni, lē ato'atoa o le malosi o le tino po o le mafaufau, fa'amatalaga fa'asaienisi o tupu'aga, pe ua fa'aipo'ipo pe leai, po o se tinā e fa'asusuina lana pepe, le aofa'i o le tupe maua mo le totogina o le tausiga o fanau, fa'amaumauga tau moliaga i le tulafono ma fa'amasinoga (vaganā ua fa'atagaina i lalo o tulafono a le Setete), itupā tau feusua'iga, o le lē tautua i le Vaega'au Fa'aleoleo, po o le tulaga o fitafita tuai.O le aiaiga fa'avae lenei e aofia ai le ufufale atu ma le mafai ona 'auai ma fa'atinoina, faiga o tagata, ma le fa'afaigaluegaina i polokalame ma gaioiga fa'atino a le univesetē. O le fa'ailoga tagata e fa'asoesā, e aofia ai le fa'asoesā i tulaga tau feusua'iga, e fa'asāina i lalo o le aiaiga fa'avae nei. Ua una'ina e le univesetē le fa'atinoga ato'atoa o le tu'uina atu o avanoa e laugatasia ai tagata uma e ala lea i le polokalame mausalī, faifaipea o le lē fa'ailoga tagata ma le tu'uina atu o avanoa i ē na a'afia i ni faiga fa'ailoga tagata (Tulafono a le Malō Feteral 41Vaega 60 (41 CFR Chapter 60)) i laumua ta'itasi o le univesetē.

E ofoina atu e Lalā Fa'aalalafaga o le Univesetē (UHCC) polokalame mo su'esu'ega 'ese'ese mo le A'oa'oga o Tomai tau Galuega ma Matātā 'Ese'ese (CTE) e ono maua ai le Fa'ailoga o le Fa'asaienisi (Associate of Science (AS)) ma fa'ailoga o Fa'aaogaina Fa'apitoa o le Fa'asaienisi (Associate of Applied Science (AAS)), fa'apea fo'i ma tusipasi e sili atu i a'oga maualuluga. E ui lava ina fa'atinoina e le UHCC se aiaiga fa'avae e tatala ai avanoa mo so'o se i si, o le ulufale i nisi o polokalame e ono mana'omia ai le fa'amāe'aina o vasega/su'ega ulufale talafeagai ma o nai isi polokalame a UHCC e ono mana'omia nisi la'asaga fa'aopoopo mo le ulufale. O le a fa'atinoina e laumua o UHCC lasaga ina ia mautinoa e lē punitia e le vaivai o le tomai i le Igilisi le ulufale po o le 'auai i polokalame tau CTE.

Mo se fesoasoani tau i lau gagana, fa'afeso'ota'i le ofisa mo le ulufale i le univesetē. Mo nisi fesili e patino i lenei aiaiga fa'avae, e aofia ai le Vaega 504 ma Ulutala IX, e tatau ona to'ai tonu i lē fitoitonu i lea laumua po o le Ofisa o le Fa'atonu o laumua o UHCC:

Director (UHCC System Section 504 and Title IX Coordinator)
Office of Compliance, EEO/AA, and Title IX
2327 Dole Street, Room 1
Phone: (808) 965-4564
Fax: (808) 956-2503
Email: eeocc@hawaii.edu

Contact Us

Send us an email

If you require an alternate format, please
contact your campus.

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.